Β' ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝO ΕΞAΜΗΝΟ 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” (Information Systems MSc) ανακοινώνει την έναρξη του Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους έως και 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη  του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Close Menu