Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία» ενσωματώνει τις γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με τη μελέτη των αναδυόμενων τεχνολογιών της ψηφιακής καινοτομίας. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων και αναλύονται οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που αυτά απαιτούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται Ψηφιακές Καινοτομίες που αποτελούν πλέον απαραίτητα συστατικά στοιχεία των Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς πολλές επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην καινοτομία ως βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Επιπλέον, αναλύονται τα Δίκτυα Δεδομένων, η τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού, οι πλατφόρμες CMS και οι τεχνολογίες υλοποίησης Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Αναπτύσσονται οι έννοιες της Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και αναλύονται τα Συστήματα ERP και ειδικότερα τα Συστήματα CRM. Τέλος, παρουσιάζονται θέματα Ασφάλειας, Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και Νομικά θέματα που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Close Menu