ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
"INFORMATION SYSTEMS MSc"

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” (Information Systems MSc) ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο εαρινό εξάμηνο του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους έως και 15 Φεβρουραρίου 2019.

Τα μαθήματα ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων και μέσα στον μήνα Φεβρουάριο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο.

Close Menu