ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” (Information Systems MSc) ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο εαρινό εξάμηνο του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα μαθήματα ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων και μέσα στον μήνα Οκτώβριο

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Close Menu