ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” (Information Systems MSc) ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους έως και και 17 Μαΐου του 2021 ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη Προκήρυξη  του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Close Menu