Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

Οι εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού (web applications) αποτελούν ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, πωλήσεων, marketing και γενικά παροχής υπηρεσιών, που πλέον πρέπει να διαθέτει και να αξιοποιεί στο έπακρο κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σκοπός του μαθήματος «Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό» είναι η παροχή γνώσεων στα  θέματα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού.

Στο πλαίσιο του μαθήματος αρχικά αναφέρονται τρόποι επιλογής και χρήσης των κατάλληλων τεχνολογιών και εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εκμάθηση της γλώσσας HTML, της γλώσσας προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών PHP, καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος ενσωμάτωσης τόσο του κώδικα της γλώσσας προγραμματισμού Javascript όσο και της AJAX σε web εφαρμογές. Επίσης, γίνεται μία εισαγωγή στον προγραμματισμό κινητών εφαρμογών (mobile apps) και των διαθέσιμων τεχνολογιών και εργαλείων. Τέλος, παρουσιάζονται τεχνικές και εργαλεία προγραμματισμού στα κοινωνικά μέσα.

Close Menu